ART PORTFOLIO

Studio Parris Wakefield

SPW-Butterfly
SPW-Butterfly 120
SPW-Butterfly 180
SPW-Chicago
SPW-Colour Motion (120) -19
SPW-Colour Motion (120) -22
SPW-Colour Motion (120) -23
SPW-Colour Motion (120) -24
SPW-Colour Motion (120) -25
SPW-Colour Motion (120) -26
SPW-Colour Motion (120) -27
SPW-Colour Motion (120) -28
SPW-Colour Motion (120) -29
SPW-Colour Motion (120) -30
SPW-Colour Motion (120) -31
SPW-Colour Motion (120) -32
SPW-Colour Motion (120) -33
SPW-Colour Motion (120) -34
SPW-Colour Motion (120) -35
SPW-Colour Motion (120) -36
SPW-Colour Motion (120) -37
SPW-Colour Motion (120) -38
SPW-Colour Motion (120) -39
SPW-Colour Motion (120) -40
SPW-Colour Motion (180) -41
SPW-Colour Motion (180) -42
SPW-Colour Motion (180) -43
SPW-Colour Motion (180) -44
SPW-Colour Motion (180) -45
SPW-Colour Motion (180) -46
SPW-Colour Motion (180) -47
SPW-Colour Motion (180) -48
SPW-Colour Motion (180) -49
SPW-Colour Motion (180) -50
SPW-Colour Motion (180) -51
SPW-Colour Motion 1
SPW-Colour Motion 10
SPW-Colour Motion 11
SPW-Colour Motion 12
SPW-Colour Motion 13
SPW-Colour Motion 14
SPW-Colour Motion 15
SPW-Colour Motion 16
SPW-Colour Motion 17
SPW-Colour Motion 18
SPW-Colour Motion 2
SPW-Colour Motion 3
SPW-Colour Motion 4
SPW-Colour Motion 5
SPW-Colour Motion 6
SPW-Colour Motion 7
SPW-Colour Motion 8
SPW-Colour Motion 9
SPW-Colour Motion--20
SPW-Colour Motion--21
SPW-Copenhagen
SPW-Flower
SPW-Flower (120) -1
SPW-Flower (120) -2
SPW-Flower (180) -1
SPW-Flower (180) -2
SPW-Grid (120) -5
SPW-Grid (120) -6
SPW-Grid (120) -7
SPW-Grid (120) -8
SPW-Grid (120) -9
SPW-Grid (120) -10
SPW-Grid (120) -11
SPW-Grid (120) -12
SPW-Grid (120) -13
SPW-Grid (120) -14
SPW-Grid 1
SPW-Grid 2
SPW-Grid 3
SPW-Grid 4
SPW-London
SPW-Los Angeles
SPW-Miami
SPW-New York
SPW-Paris
SPW-Perth
SPW-San Fransisco
SPW-Swirls (120) -10
SPW-Swirls (120) -11
SPW-Swirls (120) -12
SPW-Swirls (120) -13
SPW-Swirls (120) -14
SPW-Swirls (120) -15
SPW-Swirls (120) -16
SPW-Swirls (120) -7
SPW-Swirls (120) -8
SPW-Swirls (120) -9
SPW-Swirls (180) -17
SPW-Swirls (180) -18
SPW-Swirls (180) -19
SPW-Swirls (180) -20
SPW-Swirls (180) -21
SPW-Swirls (180) -22
SPW-Swirls (180) -23
SPW-Swirls (180) -24
SPW-Swirls (180) -25
SPW-Swirls 1
SPW-Swirls 2
SPW-Swirls 3
SPW-Swirls 4
SPW-Swirls 5
SPW-Swirls 6
SPW-Sydney
SPW-Toronto
SPW-Tree
SPW-Tree (120) -1
SPW-Tree (120) -2
SPW-Tree (180) -1
SPW-Tree (180) -2
SPW-Twirls (120) -10
SPW-Twirls (120) -11
SPW-Twirls (120) -12
SPW-Twirls (120) -13
SPW-Twirls (120) -14
SPW-Twirls (120) -15
SPW-Twirls (120) -16
SPW-Twirls (120) -7
SPW-Twirls (120) -8
SPW-Twirls (120) -9
SPW-Twirls (180) -17
SPW-Twirls (180) -19
SPW-Twirls (180) -20
SPW-Twirls (180) -21
SPW-Twirls (180) -22
SPW-Twirls (180) -23
SPW-Twirls (180) -24
SPW-Twirls (180) -25
SPW-Twirls (180) -26
SPW-Twirls 1
SPW-Twirls 2
SPW-Twirls 3
SPW-Twirls 4
SPW-Twirls 5
SPW-Twirls 6
SPW-Weave (120) -10
SPW-Weave (120) -11
SPW-Weave (120) -12
SPW-Weave (120) -13
SPW-Weave (120) -14
SPW-Weave (120) -15
SPW-Weave (120) -16
SPW-Weave (120) -17
SPW-Weave (120) -18
SPW-Weave (120) -7
SPW-Weave (120) -8
SPW-Weave (120) -9
SPW-Weave (120) -19
SPW-Weave (180) -20
SPW-Weave (180) -21
SPW-Weave (180) -22
SPW-Weave (180) -23
SPW-Weave (180) -24
SPW-Weave (180) -25
SPW-Weave (180) -26
SPW-Weave (180) -27
SPW-Weave (180) -28
SPW-Weave (180) -29
SPW-Weave (180) -30
SPW-Weave 1
SPW-Weave 2
SPW-Weave 3
SPW-Weave 4
SPW-Weave 5
SPW-Weave 6